Challenge response auth & more devices

Václav Tomec v_t_m at seznam.cz
Wed Oct 22 05:12:12 EST 2003


Hello all,

during tests of my SecurID patch I found a small mistake (maybe)
in initialization of kbd-int devices.
When kbdintctxt->device->init_ctx(authctxt) returns NULL
whole challenge response authentication is stopped
regardless availability of next devices.

Small patch solving this situation is attached.

____________________________________________________________
Vyzkoušejte pohodlí kontaktních čoček ACUVUE, nejprodávanějších čoček na světě. Nyní navíc dvoukusové balení barevných čoček. http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=62203%26url=http://www.acuvue.cz
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: auth2-chall.patch
Type: application/octet-stream
Size: 818 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.mindrot.org/pipermail/openssh-unix-dev/attachments/20031021/020633bb/attachment.obj 


More information about the openssh-unix-dev mailing list